home

 

 

 

 Het verhaal van de eekhoorn en de kraai

(Toon Tellegen)


De kraai schraapte zijn keel. "Ik weet niet hoe ik beginnen moet," zei hij. De eekhoorn leunde achterover in zijn stoel en keek de kraai ernstig aan. De kraai zag er somber uit. Zijn veren waren dof en verfomfaaid en er was weinig glans in zijn ogen. "Dat geeft niet," zei de eekhoorn vriendelijk.
"Begin anders maar middenin."

Lees verder >